Archive for جون 2019

25 جون 2019
دفاع نیروی انتظامی از برخورد با #دختر_تهرانپارس مبتنی بر همان است که قبلاً در #کهریزک هم امتحان شده بود و ظاهراً در جامعه خریدارانی هم دارد. این خانم مطابق عرف جامعه از جامعه و قشر تایید شده نیست پس ایرادی ندارد حقوقش رعایت نشود. جنایت در کهریزک هم مهم نیست، مهم این است که غیر از اراذل و اوباش آن جا شکنجه نشوند -خصوصاً فرزندان مقامات نظام که به تاکید مقام قضایی اگر محسن روح الامینی خود را معرفی می کرد به کهریزک نمی رفت، [وگرنه می رفت![

23 جون 2019
می توان از هر طرف به داستان #پهپاد و درگیری احتمالی نگاه و هر روایت را به دلایلی قبول و رد کرد. در هر چه شک کنم لااقل در این یک مورد شک نمی کنم که بعد از ذلت قهرمانانه ی سکوت پس از خروج ترامپ از برجام و سیلی خوردن های قهرمانانه ی نظامی در سوریه از ارتش اسرائیل، #سپاه و #نظام نیاز حیاتی به یک پیروزی واقعی – نه از سنخ نمایش گریه ی اسرا – هرچند کوچک بر آمریکا داشتند و ارتش آمریکا با سخاوت این نیاز روانی را ارضا کرد.