Archive for نوامبر 2014

فروغ جاویدان

1 نوامبر 2014

برای سال‌ها نظر غالب که تبلیغات جمهوری اسلامی نیز آن را تایید می‌کرد این بود که پیش‌روی مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان ناشی از ناآگاهی  از فنون جنگ بود که به دام افتادن و شکست انجامید. نگارنده نیز تا پیش از آن‌که با جنگ‌ حکومت اسلامی (داعش) علیه متحدین (ایران، عراق، کردستان، سوریه و حزب الله) مواجه شود این برداشت را تا حدی پذیرفته بود جز آن‌که پیروزی در دو عملیات آفتاب و چلچراغ و پیش‌روی سریع مجاهدین تا نزدیک کرمانشاه نشان از توان مناسب مجاهدین در طراحی و اجرای حمله‌ی نظامی داشت و در برداشت اول شبهه می‌آورد. با ظهور داعش، دلیل شکست مجاهدین در عملیات فروغ‌جاویدان (مرصاد) هم‌چون یک راز پنهان می‌شود. پیروزی‌های معجزه‌گون و پیش‌رفت‌های برق‌آسای حکومت اسلامی (داعش)، که شباهت به یورش مجاهدین خلق در آن عملیات دارد، اثبات‌کننده‌ی این است که دلیل شکست عملیات فروغ‌جاویدان، در نوع اجرای آن نبود.