Archive for سپتامبر 2014

شایسته گان تخفیف مجازات

14 سپتامبر 2014

جمهوری اسلامی ایران و طالبان به دلیل اجرای شریعت اسلامی منفورند. حکومت اسلامی (داعش) نیز به همین دلیل. داعش ضمن اجرای تمام و کمال فرمان‌های اسلام (قرآن و سنت)، تاکید اصلی را بر جهاد می‌گذارد. الشباب و بوکوحرام به شبیخون و کاروان‌زنی و غنیمت ستاندن می‌پردازند. نظام ولایت فقیه شیعی به حجاب و جمع آوری ثروت برای تبلیغ اسلام اهمیت بیش‌تری می‌دهد و از جنگ هراسان و گریزان است. داعش از دیگران در اسلامی بودن برتر و کامل‌تر است، چه از دیگران بیش دارد و کم ندارد.

اگر اینان اسلامی نبودند منفور هم نبودند. سربریدن کفار، قطع دست سارق، تازیانه زدن به بی‌حجاب، مصادره‌ی اموال اغیار و برده‌گیری از غیر مسلمانان راز تنفر عمیقی است که مردم در سراسر جهان از ایشان دارند. تفکیک اسلام و قرآن از آن‌چه گروه‌های اسلامی انجام می‌دهند – چنان که اغلب سیاست‌پیشه‌گان و افکار عمومی ترویج می‌کنند – بی‌معناست. چه‌گونه می‌توانند اسلامی باشند در حالی‌که اسلامی نباشند؟

وقتی که در اخبار از آزار و شکنجه و قتل گسترده‌ی مسیحیان وآشوری‌ها و کردها و ایزدی‌ها و ده‌ها اقلیت دیگر در سوریه و عراق می‌شنویم، ناچاریم در جرم درنده‌گانی چون صدام حسین و بشار اسد تخفیف  قائل شویم. صدام و اسد بدترین گزینه‌های فرمان‌روایی در خاورمیانه نیستند، فقط به این دلیل که اسلامی نیستند.