Archive for ژانویه 2014

اوجب واجبات

5 ژانویه 2014

هواداران جنبش سبز حتا به خیال شان هم نمی‌رسید که به خیمه‌ی امام حسین ادرار کنند اما سناریوسازی مواجب‌بگیران بیت رهبری خلاقانه و هنرمندانه است. در میان توده‌ی مردم این مثل رایج است که اهالی ولایت فقیه برای حفظ ولی امر حاضرند خواهر و مادر خود را بفروشند. از این به بعد می‌توان ادرار به سیداالشهدا را به توانایی‌های فوق بشری ذوب شده‌گان افزود.

Advertisements