Archive for سپتامبر 2012

داخائو

26 سپتامبر 2012

چطور می‌توان از رژیم شوروی استالینی و آلمان هیتلری بد گفت در حالی که نمونه‌ی زنده‌ی آن در کره‌ی شمالی موجود است؟

عدم خشونت و ادای دین به خشونت

22 سپتامبر 2012

رشد گروه های مخالفِ معتقد به براندازی خشن، گروه های میانه رویِ مخالفِ خشونت را نزد حاکمان عزیز می کند. متقابلاً، ضعفِ مخالفانِ مسلح، حکومت را به سرکوب گسترده ترغیب می کند. عقب نشینی سریع حکومت در برابر شورش، اغلب در شرایطی که بیم جنگ داخلی می رود پیش می آید. قلع و قمع  افسارگسیخته ی منتقدان، در شرایطی که جامعه به کلی اخته و منفعل شده باشد، به سادگی رخ می دهد. پس، اپوزیسیون مسلح، عاملی برای عنایت و لطف حکومت به اپوزیسیون رفرمیست به شمار می آید. با این حساب، گروه اخیر، یعنی جماعتِ اهل مدارا و قانون، بر خلاف میل خود،اخلاقاً مدیون اهالی خشونت نیستند؟

مرواریدی در چاه

16 سپتامبر 2012

چرا مخالفانِ فیلمی که محمد بن عبدالله را هوسران و ساده لوح نشان داده است، مکرر سطحی بودن فیلم را خاطرنشان می کنند؟ اگر فیلم از نظر هنری عالی و غنی بود، حل بود؟ بعید است. اگر فیلم بی ارزش است، بی ارزش است و نیازی به نقادی ندارد؛ اگر تاثیرگذار است، پس بی ارزش نیست، اگرچه چندان هم هنرمندانه نباشد. منتقد و مخالفِ این فیلم، اگر در صراط المستقیم نباشد، احتمالا دغدغه اش این است که گیرم این ها وحشی و زبان نفهم باشند، چرا تحریک شان می کنید تا بسوزانند و بکشند؟ جواب هم لابد این باید باشد  که وحشی و زبان نفهم را منکوب می کنند، مراعات نمی کنند. اما نکته ی مهم تر این است که چرا حقیقتِ وحشی گریِ فلان جماعت، باید در لفافه بیان شود؟ مضافاً، فیلم از طنز و هجو استفاده می کند، و جواب طنز، طنز است… اتفاقاً بر خلاف این چند باری که چوب در لانه ی مار کرده اند، این دفعه با محمد همدلانه تر برخورد شده و به جای چهره ی شیطانی، صورتی انسانی به او بخشیده اند.  لااقل به  همین نشانه، سازنده ی فیلم شایسته ی تخفیف در مجازات و رافت اسلامی است!

بگذریم که فیلم هم گرچه بدون پول و سرمایه ی درست و حسابی ساخته شده، آن قدر که می گویند سطحی نیست و سر سوزن ذوقی در آن می توان یافت.

اخروی

1 سپتامبر 2012

اخروی در مقابل دنیوی، لااقل در دین اسلام، بی معنا ست. در اسلام اخروی ادامه ی دنیوی است. شکلش کمی تغییر می کند.