9 ژوئیه 2018
#سپاه_پاسداران سال هاست مکرر گفته* جنگ ایران نه کلاسیک بلکه نامتقارن شدید است و جمهوری اسلامی در آن پیروز شد. برای کسانی که احیاناً معنای آن را نمی دانند ترجمه می کنیم: آمریکا در جنگ با ایران می تواند سراسر ایران را متصرف شود و سازمان نیروهای مسلح ایران را از بین ببرد اما «سراسر کشور را جهنم می کنیم» تا مجبور شود برود.
* ر.ک نشریه سیاست دفاعی، شماره های گوناگون
Advertisements

6 ژوئیه 2018

آیت الله شیرازی همه جا ه را هم مثل ح تلفظ می کند. تمام الف ها را هم عین تلفظ کند دینش کامل می شود.

6 ژوئیه 2018

بنا به منطق موقعیت اگر جای سران جمهوری اسلامی (در واقع سر جمهوری اسلامی) باشیم حق داریم به بستن تنگه ی هرمز فکر کنیم. اگر تحریم بین المللی و جنگ بر سر هستی و نیستی است آویختن به یگانه سلاح موثر یعنی بستن تنگه ی هرمز کاملاً معقول است؛ اما به شرط «توانستن». اگر در چارچوب نظام مقدس اسلامی بودم و از من نظر می خواستند می گفتم اگر می توانید ببندید ببندید! اگر نمی توانید وعده ای ندهید که نتوانید عمل کنید!

شخصاً فکر می کنم پشت پرده کشیده اند پایین که در علن هارت و پورت می کنند. ضمناً تدارکاتچی را چه به وعده ی جنگ؟ خداوندگار نظام باید امر کند.

6 ژوئیه 2018

اگر گناهان نابخشودنی اصلاح طلبان بخشیده می شود گناهان نابخشودنی مجاهدین خلق هم می تواند بخشیده شود. بخشش استصوابی معنایی ندارد.

17 مه 2018
می گویند خامنه ای هیاتی را برای تعیین جانشین تدارک دیده، راست و دروغش به کنار، اگر چنین باشد به سنت عمر بن خطاب رفتار کرده. پیشنهاد می شود به سان علی بن ابی طالب پسر خودش را منصوب و علوی رفتار کند.
(البته علی جانشین تعیین نکرد ولی وقتی روحانیت شیعه می گوید کرده حتماً کرده.)

17 مه 2018
پروین اعتصامی اگر بود می سرود: آن مرجع تقلید که ده خرد و ملک رهزن است، آن ولی فقیه که مال رعیت خورد گداست.
مجوز انتشار می داد دولت تدبیر و امید؟

17 مه 2018

راه های ورودی به کازرون بسته و شهر محاصره شده. بمب بشکه ای بیاندازند هنر را تکمیل کرده اند.

#کازرون

22 فوریه 2018
#سپاه_قدس از #سوریه ی زیبا یک جهنم ساخت. ایران را هم فقیرتر کرد. پس از سال ها نتیجه این است: ماورای فرات – برای ابد در کنترل کردها می ماند و از سوریه عملاً جدا خواهد شد. شمال مشترکاً در اختیار کردها و مخالفان خواهد ماند. با پافشاری و دخالت نظامی ترکیه، ادلب هم برای بشار اسد دست نیافتنی می شود. در مرکز و جنوب و پایتخت (از حما تا درعا) کنترل ناپایدار است. نهایتاً آن جا که به نام دولت سوریه اداره می شود، روسیه فرمانروا است.
#سردار_عارف از هر منظری بازنده و خطرناک است و همچنان از سوی تمام جناح های حکومتی، اصولگرا و اعتدال گرا و اصلاح طلب تکریم می شود. منافع ملی از دید این جماعت معنای معلومی ندارد.